Basisregistraties

Overheidsgegevens worden vastgelegd in 13 basisregistraties, die onderling gegevens uitwisselen. Burgers en bedrijven hoeven zo maar één keer gegevens aan te leveren.

Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens

Het programma Operatie Basisregistratie Personen (oBRP) is in juli 2017 door de Minister van Binnenlandse Zaken stopgezet. Op initiatief van een aantal gemeenten (waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) en VNG vindt nu een verkenning plaats naar een Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens (GVR). 

Op basis van de uitkomsten van deze verkenning wordt het  besluit genomen over een mogelijke herstart onder gemeentelijke vlag.
 

Wetsvoorstellen

Wijziging Paspoortwet

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Modernisering en vereenvoudiging van registratie

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad