Basisregistraties

Overheidsgegevens worden vastgelegd in 13 basisregistraties, die onderling gegevens uitwisselen. Burgers en bedrijven hoeven zo maar één keer gegevens aan te leveren.

BRP

Gemeenten krijgen de komende jaren te maken met de invoering van de Basisregistratie Personen (BRP). Alle gemeenten in Nederland gaan over van de GBA (Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens) naar de BRP. De eerste (koploper-) gemeenten kunnen vanaf juli 2018 op de BRP aansluiten. Tot medio 2017 bestaat de ondersteuning vanuit VNG en KING voornamelijk uit workshops Binnengemeentelijke Levering van Persoonsgegevens (BGL).

Wetsvoorstellen

Wijziging Paspoortwet

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Modernisering en vereenvoudiging van registratie

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad