Waarstaatjegemeente.nl uitgebreid met Archiefwet 1995

Organisatie: 
KING en VNG
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2013

Waarstaatjegemeente.nl is uitgebreid met toezichtindicatoren voor de Archiefwet 1995. Gemeenten kunnen aangeven hoe zij op deze indicatoren scoren. Deze informatie ondersteunt raadsleden bij de uitvoering van hun controlerende taak. Ook het provinciaal toezicht zal hiervan gebruik maken.

Instrument toezichtinformatie
KING en VNG ontwikkelen het instrument toezichtinformatie op Waarstaatjegemeente.nl naar aanleiding van de Wet Revitalisering generiek toezicht (RGT). De wet RGT moet leiden tot een versterking van de horizontale verantwoording van het college van B en W aan de raad.

Meer informatie