Handreiking erfgoed en auteursrechtenbeheer

Bij online publicatie van erfgoed zoals archieven wordt het auteursrecht vaak als een lastig en ingewikkeld aspect ervaren. Waar moet je allemaal aan denken als je het auteursrechtelijke aspect van je collecties goed wilt beheren? Hoe veranker je rechtenbeheer in de organisatie?

De handreiking van DEN (Digitaal Erfgoed Nederland) DE BASIS voor Auteursrechtenbeheer helpt bij het regelen van de auteursrechten en andere rechten wanneer de instelling digitale collecties (born digital of gedigitaliseerd) wil publiceren.

Geactualiseerd

DE BASIS heeft zowel betrekking op het ontwikkelen en opzetten van beleid op auteursrechtengebied, als op de organisatorische kant en de praktische uitvoering. DE BASIS voor auteursrechtenbeheer bestaat uit een set van minimale eisen om het auteursrechtelijke aspect van collecties goed te regelen. De publicatie DE BASIS voor Auteursrechtenbeheer is onlangs geactualiseerd.

Meer informatie