Verkorting termijn overbrenging naar archiefbewaarplaats

dinsdag 24 oktober 2017

Geachte heer/mevrouw,

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het onderzoek dat uw ministerie heeft laten uitvoeren naar de impact van verkorting van de overbrengingstermijn van archiefstukken naar de archiefbewaarplaats. Dit naar aanleiding van de motie van het lid van de Tweede Kamer Segers c.s. (34362, nr. 21, 8 juni 2016). Gaarne geven wij u met het oog op uw standpuntbepaling onze zienswijze hierop mee. Onder gaan wij in op de effecten op en de aanbevelingen over:

  • Duurzame toegankelijkheid
  • Verbetering van de informatiehuishouding
  • Openbaarheid en transparantie
  • Het toezicht
  • De kosten