Advies informatiebeheer in ketensamenwerking

donderdag 29 september 2016

Geachte heer Blok,

De Raad voor Cultuur en de Raad van het Openbaar Bestuur hebben onlangs het advies "Het puberbrein van de overheid: informatiebeheer in ketensamenwerking" aangeboden. Gaarne bieden wij u onze opmerkingen aan met het oog op uw standpuntbepaling. Daarbij gaan wij in op de aanbevelingen in het rapport.