Workshops Meerjarenplan Wet open overheid

dinsdag 22 oktober 2019

IVNG Realisatie houdt in oktober twee bijeenkomsten over de Wet open overheid (Woo), die naar verwachting in 2021 in werking treedt. Ambitie is om de implementatie van de Woo op lokaal niveau gezamenlijk aan te pakken en te komen tot een plan van aanpak.

De sessies zijn bedoeld om samen een strategie te ontwikkelen en niet om te informeren over Woo. De bijeenkomsten duren twee dagen. Op dag 1 staan de uitdagingen, knelpunten en discussiepunten voor implementatie centraal. Op dag 2 het vormgeven van een implementatiestrategie en de langetermijnvisie.

Locatie en tijd

  • Praktische informatie volgt
  • De tweede bijeenkomst is op 22 en 23 oktober

Doelgroep

  • Beleidsmedewerkers, medewerkers informatievoorziening, archivarissen, juristen en strategen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij al kennis hebben van de Woo en een beeld hebben van hoe ze die in hun organisatie zouden kunnen implementeren.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Meer informatie