Agenda over Dienstverlening en informatiebeleid

25 sep

Helpt Kunstmatige Intelligentie de gemeenten dichter bij de burger te brengen? Tijdens deze inspirerende workshop maakt u op een luchtige, interactieve en niet-technische manier kennis met kunstmatige intelligentie (KI). 

26 sep

Is uw organisatie klaar voor e-facturatie? Per 18 april 2019 zijn gemeenten, provincies, waterschappen en alle andere aanbestedende diensten verplicht bij inkoopovereenkomsten e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Veel organisaties zijn daar nog niet klaar voor.

18 okt

Zes bijeenkomsten over duurzaam informatiebeheer. Met een programma op basis van lokaal aangegeven thema’s. Het beloven interactieve inspiratiesessies te worden met volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Rond de Archiefwet is het gesprek onderdeel van de officiële consultatie.

25 okt

Zes bijeenkomsten over duurzaam informatiebeheer. Met een programma op basis van lokaal aangegeven thema’s. Het beloven interactieve inspiratiesessies te worden met volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Rond de Archiefwet is het gesprek onderdeel van de officiële consultatie.

1 nov

Zes bijeenkomsten over duurzaam informatiebeheer. Met een programma op basis van lokaal aangegeven thema’s. Het beloven interactieve inspiratiesessies te worden met volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Rond de Archiefwet is het gesprek onderdeel van de officiële consultatie.

7 nov

Van gemeenten wordt gevraagd in een Lokale Inclusie Agenda vast te leggen hoe ze werken aan een inclusieve samenleving, waarbij ook inwoners met een beperking volwaardig mee kunnen doen. Veel gemeenten zijn hier enthousiast mee aan de slag, maar er leven ook nog veel vragen.

8 nov

Zes bijeenkomsten over duurzaam informatiebeheer. Met een programma op basis van lokaal aangegeven thema’s. Het beloven interactieve inspiratiesessies te worden met volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Rond de Archiefwet is het gesprek onderdeel van de officiële consultatie.

13 nov

Deze tweedaagse opleiding is ontworpen voor gemeenteambtenaren en teams die een beter begrip willen krijgen van de belangrijkste componenten en onderliggende filosofie van Lean. En vooral: hoe u hier op een effectieve manier mee aan de slag gaat in uw eigen praktijk.

14 nov

Digitalisering en technologie bieden ons als overheid veel mogelijkheden om de burger steeds beter van dienst te zijn. De AVG en andere wet- en regelgeving beschermen daarentegen het grondrecht op privacy van de burger. Hoe vinden wij hier een goede balans in?

29 nov

Zes bijeenkomsten over duurzaam informatiebeheer. Met een programma op basis van lokaal aangegeven thema’s. Het beloven interactieve inspiratiesessies te worden met volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Rond de Archiefwet is het gesprek onderdeel van de officiële consultatie.

4 dec

Door de toegenomen beschikbaarheid van open data is de belangstelling voor de prestaties van gemeenten de afgelopen jaren sterk gegroeid. Wat leren we van zulke benchmarks en hoe kun je een eerlijke vergelijking maken? Daarover gaat het atelier gemeentelijke benchmark.

6 dec

Zes bijeenkomsten over duurzaam informatiebeheer. Met een programma op basis van lokaal aangegeven thema’s. Het beloven interactieve inspiratiesessies te worden met volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Rond de Archiefwet is het gesprek onderdeel van de officiële consultatie.