Agenda over Dienstverlening en informatiebeleid

21 nov

De Wet verplichte GGZ (Wvggz) vervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Dit brengt voor gemeenten een aantal wijzigingen met zich mee. Doel van deze bijeenkomst is om gemeenten voor te bereiden op de taken die voortvloeien uit de Wvggz.

22 nov

Symposium van de Maag Lever Darm Stichting die zich, samen met patiëntenverenigingen en andere maatschappelijke organisaties zoals KBO-PCOB, Rover, NVVH-Vrouwennetwerk en De Zonnebloem, ervoor inzet om meer openbare en toegankelijke toiletten te realiseren.

29 nov

Zes bijeenkomsten over duurzaam informatiebeheer. Met een programma op basis van lokaal aangegeven thema’s. Het beloven interactieve inspiratiesessies te worden met volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Rond de Archiefwet is het gesprek onderdeel van de officiële consultatie.

29 nov

De Wet verplichte GGZ (Wvggz) vervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Dit brengt voor gemeenten een aantal wijzigingen met zich mee. Doel van deze bijeenkomst is om gemeenten voor te bereiden op de taken die voortvloeien uit de Wvggz.

29 nov

Houd de lijn open, het congres voor telefonie en dienstverlening voor gemeenten, viert zijn vijfde editie. Sinds het begin in 2014 is de focus gestaag verschoven van bijna enkel en alleen telefonie naar klantcontact in bredere zin. Gezien de technische ontwikkelingen is dat ook niet vreemd.

4 dec

Door de toegenomen beschikbaarheid van open data is de belangstelling voor de prestaties van gemeenten de afgelopen jaren sterk gegroeid. Wat leren we van zulke benchmarks en hoe kun je een eerlijke vergelijking maken? Daarover gaat het atelier gemeentelijke benchmark.

4 dec

De Wet verplichte GGZ (Wvggz) vervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Dit brengt voor gemeenten een aantal wijzigingen met zich mee. Doel van deze bijeenkomst is om gemeenten voor te bereiden op de taken die voortvloeien uit de Wvggz.

6 dec

Zes bijeenkomsten over duurzaam informatiebeheer. Met een programma op basis van lokaal aangegeven thema’s. Het beloven interactieve inspiratiesessies te worden met volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Rond de Archiefwet is het gesprek onderdeel van de officiële consultatie.

6 dec

De Wet verplichte GGZ (Wvggz) vervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Dit brengt voor gemeenten een aantal wijzigingen met zich mee. Doel van deze bijeenkomst is om gemeenten voor te bereiden op de taken die voortvloeien uit de Wvggz.

6 dec

Bereikbaarheid en duurzaamheid zijn grote maatschappelijke opgaven. Hoe zorg je voor een bereikbare stad, doorstroming en minder uitstoot? Tijdens de bijeenkomst 'Smart Mobility' gaan we in op ervaringen, relevante technologische ontwikkelingen en de rol die data hierin kan spelen.

11 dec

De Wet verplichte GGZ (Wvggz) vervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Dit brengt voor gemeenten een aantal wijzigingen met zich mee. Doel van deze bijeenkomst is om gemeenten voor te bereiden op de taken die voortvloeien uit de Wvggz.