Heeft de VNG informatie over tariefsystemen voor sportaccommodaties?

Gemeenten mogen zelf de kosten bepalen die ze aan gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties in rekening brengen. Daar zijn geen regels voor. Vaak hebben gemeenten tarieven die lager zijn dan de marktprijs of zelfs kostprijs.

De VNG beschikt over voorbeeldtarieven van gemeenten. Deze zijn op te vragen via het informatiecentrum van de VNG: 070-3738020.