Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016

Organisatie: 
Mulier Instituut
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2016

De gemeenten hebben per 1 september 2016 gezamenlijk 2.847 fte formatieplaatsen daadwerkelijk gerealiseerd. Gemeenten, buurtsportcoaches en betrokken organisaties kunnen zich goed vinden in de landelijke doelstellingen van de Buurtsportcoachregeling. In aanvulling op de landelijke doelstellingen worden lokaal ‘eigen’ doelstellingen verbonden aan de regeling, zoals tegengaan van overgewicht, verbetering van de leefbaarheid in de buurt en kinderen en jongeren hun eigen talenten laten ontdekken.