VNG-reactie op rapport 'Plezier in bewegen'

De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving publiceerden het rapport ‘Plezier in bewegen’. De VNG geeft samen met VSG een eerste reactie.

De raden adviseren om leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs twee keer per dag matig intensief te laten bewegen.

Zet sporten en bewegen beter in

Sporten en bewegen kunnen beter worden ingezet om het onderwijs zelf te dienen. De raden pleiten voor het werken met zogenaamde beweegteams, waarvan naast vakleerkrachten ook buurtsportcoaches en gekwalificeerde trainers deel uitmaken. Scholen kunnen meer samenwerken met sportverenigingen en gemeenten kunnen meer regie nemen op dit onderwerp. Dat staat in het gezamenlijke advies ‘Plezier in bewegen’ dat maandag 10 september is aangeboden aan minister-president Mark Rutte.

Scholen spelen grote rol in leefstijl

Sporten en bewegen vormen volgens de drie raden een vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs. De verschillen tussen scholen op dit gebied zijn nu groot en kunnen op termijn leiden tot kansenongelijkheid. Hoe jonger kinderen op school worden aangemoedigd om veel en vooral plezierig te bewegen, hoe groter hun deelname aan sport- en beweegactiviteiten op latere leeftijd is. Scholen spelen een belangrijke rol in het aanleren van motorische vaardigheden en een actieve leefstijl. Daarnaast zijn sport en beweging belangrijk voor de persoonsvorming en socialisatie van kinderen en jongeren – belangrijke doelen van het onderwijs.

Eerste reactie VNG en VSG

VNG en Vereniging Sport en Gemeenten zijn positief over het advies, maar wachten de formele reactie van de drie betrokken ministeries af over hoe men een eventuele gerichte aanpak voor zich ziet.

Meer informatie