Opmerkingen VNG over begroting VWS - sport en bewegen

Het onderdeel sport en bewegen van de begroting van VWS staat 19 november op de agenda van de Tweede Kamer. De VNG brengt in een position paper een aantal punten onder de aandacht.

Btw-vrijstelling en gelegenheid geven tot sport

Gemeenten zijn content met de overeenkomst met VWS, waardoor het btw-nadeel van sportbedrijven is weggenomen en gemeenten meer tijd krijgen voor het indienen van een compensatie-aanvraag.

Sportakkoord en rol gemeenten

Een landelijk dekkend netwerk van lokaal en regionale akkoorden. Geen blauwdruk maar lokaal maatwerk is nodig.

Buurtsportcoaches

Meer buurtsportcoaches zorgen voor meer verbinding, meer betrokkenheid en meer ondersteuning voor vrijwilligers. 

Meer informatie