Lokale omroep - Welke beleidsinstrumenten mag de gemeente wel en niet hanteren?

In de handreiking ´Beleidsinstrumenten gemeentelijke bekostiging lokale omroepen´ vindt u de bekostigingsbepalingen van de Mediawet en het gezamenlijke Vernieuwingsconvenant. Er is een overzicht van lokale omroepen die op basis daarvan (gaan) samenwerken. Met het oog op de bekostiging van een streekomroep biedt de handreiking een samenwerkingsconvenant tussen gemeenten. Daarnaast zijn er modellen voor convenantafspraken tussen een gemeente en een omroep  en voor een coproductieovereenkomst bij extra gemeentelijke wensen. Ook de opzet van een omroepbeleidsplan met begroting kan men lokaal benutten. Tot slot is er een notitie over kijk- en luisteronderzoek.