Overzicht veelgestelde vragen over Film, media en kabel

Hieronder treft u de categorieen aan met vragen en antwoorden binnen het betreffende dossier. U kunt deze openklappen en lezen door op een categorie/vraag te klikken.

In de handreiking ´Beleidsinstrumenten gemeentelijke bekostiging lokale omroepen´ vindt u de bekostigingsbepalingen van de Mediawet en het gezamenlijke Vernieuwingsconvenant. Er is een overzicht van lokale omroepen die op basis daarvan (gaan) samenwerken. Met het oog op de bekostiging van een streekomroep biedt de handreiking een samenwerkingsconvenant tussen gemeenten. Daarnaast zijn er modellen voor convenantafspraken tussen een gemeente en een omroep  en voor een coproductieovereenkomst bij extra gemeentelijke wensen. Ook de opzet van een omroepbeleidsplan met begroting kan men lokaal benutten. Tot slot is er een notitie over kijk- en luisteronderzoek.

Het sectorinstituut, de distributeurs en de vertoners hebben in overleg met het filmfonds enkele jaren geleden de handen ineen geslagen voor een landelijk plan voor de digitalisering van de vertoningsapparatuur in de filmtheaters (en de commerciële bioscopen): Cinema Digitaal. Dit kost in totaal € 39 miljoen (plus eventuele bijkomende kosten zoals aanpassing filmcabine en bekabeling). De distributeurs dragen meer dan € 26 miljoen bij en de vertoners ruim € 7 miljoen. De Rijksoverheid bekostigt € 3 miljoen.

Vanuit 83 gemeenten wordt een bedrag van € 2,4 miljoen verwacht voor 87 filmtheaters met 147 doeken, die aan het digitaliseringsplan kunnen deelnemen. Dit kan via een subsidieverstrekking of garantstelling. En het kan ineens of in acht termijnen worden betaald. De gemeentelijke vragen die rezen rondom dit plan hebben we voor u op een rij gezet.

Het Nederlands Jeugdinstituut en de VNG hebben eind 2013 de handreiking ‘Mediawijsheid. Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid’ gepubliceerd. Uitgangspunt daarin is dat iedereen oude en nieuwe media veilig moet kunnen gebruiken. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. Vooral ouders zijn vaak onzeker over het gedrag van hun kinderen. Elke gemeente heeft lokale spelers zoals scholen, kinderopvanginstellingen, centra voor jeugd en gezin plus bibliotheken die kunnen helpen. De handreiking bevat tips voor het beleid van gemeenten hierbij.