Handreiking lokale media en informatievoorziening

Organisatie: 
Ministeries BZK en OCW samen met de VNG
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2017

Om de democratie te versterken is het noodzakelijk om, ook lokaal, de media beter te benutten. Uit onderzoeken blijkt dat met name raadsleden in dit opzicht niet goed scoren. Daarom hebben de bewindslieden van BZK en OCW samen met de VNG de handreiking ‘Lokale media en informatievoorziening’ gemaakt. De handreiking is voorzien van een driesporenaanpak en goede praktijkvoorbeelden.