Handreiking Filmtheaters en cultuurbeleid

woensdag 17 februari 2010

Geacht college,

Bij deze attenderen wij u op de publicatie ‘Filmtheaters en cultuurbeleid, Handreiking voor bestuurders van provincies en gemeenten’. De handreiking beoogt inzicht te bieden in de stand van zaken binnen het veld en bij de overheden. En ze bevat inhoudelijke en financiële aanbevelingen, die u kunt benutten bij uw gemeentelijke filmbeleid.