Filmtheaters: digitaliseringsplan en handreiking

woensdag 28 oktober 2015
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 15/083

In 2011 vroegen wij de financiële medewerking van gemeenten bij een landelijk digitaliseringsplan van de filmwereld: Cinema Digitaal. Door deze samenwerking van producenten, distributeurs, bioscopen en filmtheaters was er sprake van 40% kostenbesparing.

Dankzij het plan is de filmwereld in september 2012 voor 100% digitaal geworden. Kleinere filmclubs vormen soms nog een uitzondering. De meeste gemeenten hebben hun bijdrage via de filmtheaters geregeld: het gaat om 147 doeken. Bij nieuwbouw kon er tot medio 2015 een beroep worden gedaan op het plan. Ons land loopt daarmee voorop in Europa en geen enkel filmtheater heeft vanwege de digitalisering zijn deuren moeten sluiten. Wel moet men in ogenschouw nemen dat de afschrijvingstermijn van de apparatuur 10 jaar is.