Kwaliteitskader cultuureducatie door culturele instellingen: indicatoren en gebruik in de praktijk

Organisatie: 
Oberon
Publicatie soort: 
Overig
Volledige publicatie: 
Jaar van uitgifte: 
2010

In het najaar van 2010 heeft bureau Oberon in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek uitgevoerd voor de enquête cultuureducatie bij culturele instellingen. Centrale vraag was: Hoe geven de door het rijk- en fondsgesubsidieerde instellingen invulling aan cultuureducatieve activiteiten? Daarnaast moest het onderzoek antwoord geven op de vragen: Wat zijn indicatoren voor de kwaliteit van cultuureducatieve activiteiten bij de instellingen? Op welke manier is de kwaliteit het beste te meten aan de hand van de indicatoren? Beoordelen de culturele instellingen de kwaliteit van de cultuureducatieve activiteiten? Zo ja, hoe doen ze dat dan? Welke beoordelingscriteria hanteren zij hierbij?; Wat kunnen we zeggen over de kwaliteit (volgens de instellingen zelf)?
De onderzoeksbevindingen zijn ook te gebruiken op lokaal niveau door gemeenten en veld.