Driejarige subsidie voor muziek in primair onderwijs

Het Fonds voor Cultuurparticipatie/FCP heeft de regeling Impuls muziekonderwijs primair onderwijs opengesteld. Scholen kunnen gedurende drie schooljaren een driejarige subsidie bij het FCP aanvragen. Een samenwerkingsovereenkomst met een lokale of regionale culturele instelling met muziekexpertise geldt daarbij als voorwaarde.

Zichtbaarheid via activiteiten en communicatie

Vanwege de zichtbaarheid gaat het naast activiteiten ook om communicatie: zo ligt er onder andere het plan voor een reeks televisie-programma’s over scholen met muziekonderwijs in najaar 2016. En om te laten zien dat het idee in de praktijk kan worden uitgevoerd zijn er voor de zomer al 15 voorloperscholen overal in het land in grote en kleine gemeenten met een FCP-subsidie gestart.

Veel gemeentelijke belangstelling voor Platform

Een Platform van ambassadeurs begeleidt dit initiatief. Koningin Maxima is ere-voorzitter. De ex-wethouder van Amsterdam mevrouw Carolien Gehrels is voorzitter. En de heer Joop van den Ende is bestuurslid en trekker. Uit de vele belangstellende gemeentebestuurders zijn mevrouw Mirjam Pauwels wethouder De Wolden en de heer Paul de Rook wethouder Groningen/lid VNG-commissie OCS gekozen.

Doel subsidie

Een school kan subsidie aanvragen wanneer deze: structureel muzieklessen gaat verzorgen; de mensen die voor de klas staan gaat trainen in het geven van muziekonderwijs; verbinding maakt tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs. Gebruik van de doorgaande SLO-leerlijn muziek is verplicht. Voorts wordt aanbevolen de Handreiking Muziekonderwijs 2020 te benutten.

Subsidiehoogte en plafond

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal leerlingen per locatie: tot en met 99 leerlingen € 10.000; tussen de 100 € 15.000; daarboven € 20.000. Van de schoollocatie wordt verwacht dat zij eenzelfde bedrag bijdraagt. Hiervan mag maximaal 60% ingebracht worden door inzet van eigen personeel. Het subsidieplafond voor activiteiten die starten in schooljaar 2015-2016 is € 5 miljoen.