Basis voor Cultuureducatie

Het landelijk Kennisinsituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) stelt in ‘Basis voor Cultuureducatie. Handreiking voor de toekomst van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie’ dat kunst en cultuur onmisbaar zijn voor de vorming van jonge mensen. Een samenleving die kinderen en jongeren serieus neemt, zorgt daarom volgens het LKCA voor goede cultuureducatie (beeldende kunst, dans, drama, muziek, media, literatuur en erfgoed) die bereikbaar is voor alle leerlingen. Het gaat om:

  • Gelijke culturele ontwikkelkansen voor iedereen van 0 tot 18 jaar
  • Cultuureducatie met een doorlopende leerlijn en geïntegreerd in het curriculum
  • Verbinding tussen binnen- en buitenschoolse educatie
  • Kennismaking en talentontwikkeling
  • Een cultuurrijke leer- en leefomgeving

De VNG ondersteunt de algemene lijn van het advies. Maar wij hebben wel een aantal essentiële aandachtspunten voor de uitwerking. Er is meer toelichting noodzakelijk op de mogelijkheden binnen categorieën gemeenten: groot, midden, klein. Denk daarbij aan: het ringenmodel voor gemeentelijk cultuurbeleid c.q. de lokale culturele infrastructuur, het al dan niet aanwezig zijn van voortgezet onderwijs, vervoer naar culturele voorzieningen elders e.d. Daarnaast is er behoefte aan goede voorbeelden en zou het nuttig zijn als goede praktijken gestimuleerd worden. De bewindslieden van OCW hebben de discussie en de uitwerking doorgeschoven naar het volgende kabinet.