Cultuureducatie en amateurkunst

Cultuureducatie en amateurkunst verdienen een brede basis in onze maatschappij. Dat vraagt om innovatief en beleid overstijgend denken door gemeenten, provincies en Rijk.

Driejarige subsidie voor muziek in primair onderwijs

Het Fonds voor Cultuurparticipatie/FCP heeft de regeling Impuls muziekonderwijs primair onderwijs opengesteld. Scholen kunnen gedurende drie schooljaren een driejarige subsidie bij het FCP aanvragen. Aanvragen voor de tweede ronde van de Impuls muziekonderwijs kan vanaf 2 oktober 2016 tot 1 april 2017.