VNG Handreiking Beelden buiten beheer en behoud

Organisatie: 
VNG, Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten, Instituut Collectie Nederland/ICN, met financiële steun van het ministerie van OCW
Publicatie soort: 
Handreiking
Volledige publicatie: 
Jaar van uitgifte: 
2003

'Beelden buiten' is modulair opgezet. De publicatie begint met de positie van de gemeente als eigenaar van cultureel erfgoed en haar taak in de inrichting van de openbare ruimte. Dit wordt gevolgd door een probleemdefinitie: is een kunstwerk eindig of definitief, de sociale context en de auteursrechtelijke vereisten.
Vervolgens wordt ingezoomd op de praktijk. Het geheel wordt afgesloten met beleidsmatige aanbevelingen en praktische tips.