Brief: behoud decentralisatie-uitkering beeldende kunst en vormgeving in gemeentefonds

Organisatie: 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Jaar van uitgifte: 
2015

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een schriftelijke reactie op amendementen van de Kamerleden Monasch (PvdA) en Van Veen (VVD). De amendementen stellen voor de begroting van het gemeentefonds te verlagen en artikel 14 (cultuur) te verhogen.