Indexering/wijziging subsidies welzijn en cultuur 2014-2017

woensdag 6 juli 2016
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 16/055

In onze ledenbrief Indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur 2014-2017 staan de laatste gegevens over loonkosten in de Cao-sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie. De brief kan ook gebruikt worden als de gemeente aanbesteedt.

Relevant zijn met name de Wet werk en zekerheid en de Rijksregeling cofinanciering sectorplannen arbeidsmarkt. De Cao’s kennen het volgende verloop:

  • In de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening was de Cao-loonkostenontwikkeling -0,8% voor 2014. In 2015 gaat het om 3,23% en in 2016 om 1,08% verhoging. Voor 2017 is vooralsnog -0,08% geraamd.
  • In de sector Openbare Bibliotheken was voor 2014 een stijging van 1,25% plus 0,2% als structurele bijdrage aan een sociaal fonds. In 2015 tot met 2019 gaat het om een jaarlijkse stijging van 1,75% (in 2016 is het 0,05% extra) die voor 0,25% uit pensioenpremie-verlaging wordt gedekt. Een eenmalige uitkering van € 275,- per fte in 2015 vervalt in 2016.
  • In de private sector Kunsteducatie was de loonstijging in 2014 0,5% en in 2015 1,38%. Voor 2016 gaat het om 0,62% verhoging. Per 2015 is de jaarlijkse werkgeversbijdrage van 0,9% voor scholing nieuwe stijl. Er is nog geen raming voor 2017.
  • In de publieke sector Kunsteducatie drukte op 2014  0,25% extra vanwege een doorloop uit 2013. En er was € 350,- per fte extra nodig als gevolg van een eenmalige uitkering. Een structurele salarisstijging betekent in 2015 € 450 en in 2016 € 150 meer per fte. Daarnaast gaat het in 2015 om 0,75% extra. Een eenmalige uitkering van 0,74% in 2015 en een loonstijging van 3% per 2016 worden gedekt door pensioenpremie-verlaging. Voor 2017 gaat het vooralsnog om 0,4% loonkostenverhoging.