Bouwstenen voor cultuurbeleid vanaf 2021

woensdag 6 december 2017

Geachte mevrouw Van Engelshoven,

'Cultuur verrijkt het individu en verbindt de samenleving'. Zo luidt de opening van de cultuurparagraaf in uw Regeerakkoord. Interesse voor kunst en cultuur kan niet vroeg genoeg beginnen, u wilt gericht extra investeren in kwaliteit en wijst op het belang van bereikbaarheid voor iedereen. Betere onderlinge afstemming moet hieraan bijdragen. Wij delen met u de overtuiging dat we, door meer samen te werken als overheden onderling en met de cultuursector en -fondsen, de betekenis van cultuur voor het individu en de samenleving kunnen versterken.