Samenvatting Monitor Brede Impuls Combinatiefuncties 2017

Organisatie: 
VNG, BMC
Jaar van uitgifte: 
2017

In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is afgesproken dat de VNG zorgt voor het toezien op de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties door de Brede Impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches. Hiertoe wordt bij voorkeur jaarlijks een landelijk beeld opgesteld, waarbij de verdeling van de combinatiefuncties over de sectoren onderwijs, sport en cultuur en sinds 2012 ook andere sectoren zoals welzijn, zorg en kinderopvang, wordt gevolgd. De VNG heeft BMC Onderzoek de opdracht verleend deze monitor uit te voeren.