Nieuwe aanvraagronde subsidie Tel mee met Taal

Het Rijk stelt dit jaar € 4.800.000 extra beschikbaar voor de aanpak van laaggeletterdheid in het kader van de subsidieregeling Tel mee met taal. Gemeenten en instellingen kunnen subsidie aanvragen van 1 augustus tot en met 15 oktober.

De subisidies zijn bedoeld voor onder meer:

  • Activiteiten in het kader van samenwerkingsverbanden taalakkoorden. Het project moet bijdragen aan de regionale of lokale aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen of de leesbevordering bij kinderen.
  • Taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders. Samen met een gemeente kunnen bibliotheken, JGZ-instellingen, scholen of voorschoolse voorzieningen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op  deze doelgroep.
  • Overige activiteiten voor laagtaalvaardige ouders. Activiteiten gericht op verbetering door bijvoorbeeld de voorleescultuur in gezinnen te versterken, lesmethoden te ontwikkelen en kennis en expertise van professionals en vrijwilligers te verbeteren.

De subsidies worden toegekend op op volgorde van indiening

Cofinanciering

Er kan maar voor één van de vier subsidiestromen een aanvraag worden gedaan. De subsidieregeling gaat uit van cofinanciering. Als aan de voorwaarden is voldaan en er nog budget beschikbaar is, wordt de subsidie toegekend. De toekenning is op basis van volgorde van indiening. Dien de aanvraag daarom tijdig in.

Steunpunt Basisvaardigheden

Voor inhoudelijke vragen over de regeling kunt u  terecht bij het Steunpunt Basisvaardigheden.

Meer informatie