Data provinciale bijeenkomsten bibliotheekinnovatie bekend

Provincies en provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) hebben bekend gemaakt hoe en wanneer zij gemeenten en lokale bibliotheken willen betrekken bij de uitwerking van de Innovatieagenda in actieagenda’s. De komende tijd zijn in de meeste provincies bijeenkomsten waar input geleverd kan worden.

Overzicht

Momenteel is het volgende bekend over wijze waarop gemeenten input kunnen leveren. Updates van dit overzicht volgen. In een aantal provincies ontvangen bestuurders en/of ambtenaren van gemeenten een schriftelijke uitnodiging.

Provincie Input
Drenthe   De POI en provincie hebben input opgehaald in het bestuurlijk overleg voor de Innovatieagenda Drents Netwerk Bibliotheken 2017-2020.
Flevoland Onbekend
Friesland  Bijeenkomst op 9 maart 09.00-10.30, Bibliotheekservice Friesland
Gelderland Bijeenkomst op 19 januari 13.30-16.30 bij Rozet, Arnhem
Groningen Bijeenkomst op 2 maart 15.00-17.00 bij Bibliotheek/gemeente Hoogezand
Limburg Schriftelijke input
Noord-Brabant Bijeenkomst op 23 februari 15.00-16.30: het Boordhuys in Nuenen
Noord-Holland Bijeenkomst op 15 februari 10.00-12.00 bij provinciehuis Noord-Holland in Haarlem
Overijssel We waren aanwezig bij het bestuurlijk overleg op 3 maart en hebben daar een presentatie verzorgd voor de Overijsselse gemeenten
Utrecht Bijeenkomst op 19 april van 09.30 – 12.30 in de Foyer van het Provinciehuis in Utrecht
Zeeland Bijeenkomst op 17 mei van 13.30 – 16.00 in De Stenge, Stengeplein 1 te Heinkenszand
Zuid-Holland Bijeenkomst op 9 februari 10.00-12.00 bij bibliotheek Barendrecht

Gezamenlijke innovatieagenda

De Gezamenlijke innovatieagenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 is gericht op het bevorderen van een toekomstbestendig openbaar bibliotheeknetwerk. De innovatieagenda is in 2016 vastgesteld door de minister van OCW en bestuurlijke vertegenwoordigers van IPO, VNG en de VOB. De Koninklijke Bibliotheek heeft de agenda in opdracht van het bestuurlijk overleg opgesteld. De beoogde Gezamenlijke actieagenda heeft als doel om de vier prioriteiten uit de innovatieagenda in te vullen en uit te werken, ‘best practices’ te delen en verdubbeling van inzet te voorkomen.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelding kunt u een e-mail sturen naar Janine Mulder: