Cao Openbare Bibliotheek

Afspraken principe-akkoord - dec 2016

Gedurende de looptijd van de cao OB is er jaarlijks 1,75% loonruimte beschikbaar. Jaarlijks onderhandelen de partijen over de wijze waarop de loonruimte wordt ingezet. In het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) hebben de cao-partijen op 6 december 2016 principe-afspraken gemaakt over de invulling van de loonruimte in 2017. Naast deze afspraken willen de cao-partijen enkele tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen doorvoeren.

Vrijwilligerswerk

De inzet van vrijwilligers beperkt zich in de cao OB tot een aanvulling op de professionele organisatie. Iedere bibliotheek moet daarop gericht beleid voeren. De inzet van vrijwilligers gebeurt onder supervisie en met ondersteuning van de professionele organisatie. In de cao is vastgelegd dat de inzet van vrijwilligers  niet ten koste mag gaan van de betaalde formatie van de professionele organisatie.

Sociaal contract

Partijen hebben de ambitie om de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen in de bibliotheekbranche te moderniseren en hebben daarom een sociaal contract afgesloten.

In 2019 moet er een gedeelde visie zijn op onder andere de wijze waarop de cao OB ruimte biedt voor maatwerk voor individuele bibliotheken en werknemers. De cao OB moet ook zo ingericht worden dat deze toepasbaar is in multifunctionele organisaties.

Meer informatie