Midterm Review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)

dinsdag 13 februari 2018

Geachte leden van de vaste commissie,

Gaarne doen wij u onze bemerkingen toekomen over de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) d.d. 22 december 2017 naar aanleiding van de Midterm Review van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Onder gaan wij achtereenvolgens in op:

  • de lokale bibliotheek
  • burgerinitiatieven en vrijwilligers
  • leenrechtvergoedingen en samenwerking met het onderwijs
  • de afstemming tussen digitaal enfysiek
  • de arbeidsmarktproblematieken
  • de Gezamenlijke Innovatieagenda.
Volledige brief: