Certificeringskader 2018

dinsdag 6 februari 2018

Geachte mevrouw Bouvy-Koene,

In antwoord op uw brief d.d. 20 december 2017, delen wij u gaarne mede dat wij instemmen met het Certificeringskader 2018 voor openbare bibliotheekvoorzieningen en centra voor de kunsten, muziekscholen en volksuniversiteiten. Het nieuwe certificeringkader sluit aan bij de ontwikkeling naar brede cultuurbedrijven en kulturhûsen, waarin deze voorzieningen worden gecombineerd. Tevens ondersteunt het de toekomstbestendige ontwikkeling van de klassieke bibliotheek naar een centrum voor persoonlijke ontwikkeling en ontmoeting. Dit zoals beschreven in het rapport van de commissie Cohen De bibliotheek van de toekomst (2014) en waarvan de richting van de transformatie door de Gezamenlijke Innovatieagenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen (2016) wordt aangegeven.

Volledige brief: