Naar een nieuw cultuur- en erfgoedbeleid

donderdag 6 april 2017
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 17/019

De minister van OCW is gestart met het proces van de vernieuwing van het cultuurbeleid per 2021 en het erfgoedbeleid per 2019. In de ledenbrief 'Naar een nieuw cultuur- en erfgoedbeleid' informeren wij u hierover.