Cultuur en sport

Kunst, cultuur en sport zijn belangrijk voor de ontwikkeling en participatie van mensen. Van bibliotheken tot podiumkunsten, van sport tot monumentenzorg, het moet toegankelijk blijven voor iedereen.

VNG-standpunt

Sport en cultuur moeten betaalbaar en toegankelijk blijven. Belemmerende wet- en regelgeving moet hiervoor worden opgeheven. Daarnaast pleiten we voor uitbreiding van het aantal combinatiefuncties voor sport en cultuur (buurtsport- en cultuurcoaches) en op kwaliteitsverbetering. Bij lokale omroepen en bibliotheken zetten we in op bestuurlijke afspraken. Die zijn nodig om innovatie te stimuleren.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Bibliotheken, sportverenigingen en het plaatselijke theater: gemeenten zorgen ervoor dat deze voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Zo verminderen ze ongelijkheid en dragen ze bij aan de Global Goals op gebied van onderwijs en welzijn.