Start Democratie in Actie op de Dag van de Lokale Democratie

In het hele land zijn gemeenten bezig met het versterken van de lokale democratie. Tijdens de Dag van de Lokale Democratie, vrijdag 16 november in Amersfoort wordt een 'Democratie in Actie landkaart' gepresenteerd die dit in beeld brengt.

Hiermee gaat tevens het programma Democratie in Actie officieel van start. In dit programma werken de VNG, het ministerie van BZK en de beroepsverenigingen in het lokaal bestuur samen met vele andere partners aan de versterking van de lokale democratie en het lokale bestuur.

Dag van de Lokale Democratie

Op de Dag van de Lokale Democratie, vrijdag 16 november in Amersfoort, komen ruim 700 raadsleden, lokale bestuurders, ambtenaren en griffiers bijeen om ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen. Bent u er ook bij? U kunt zich nog aanmelden!

                 >> Dag van de Lokale Democratie <<
                      Programma, sprekers, inschrijven etc.

Landkaart 

De Democratie in Actie landkaart maakt alle bij het programma bekende initiatieven op het gebied van versterking en vernieuwing van lokale democratie zichtbaar. Tijdens de Dag van de Lokale Democratie kunnen gemeenten die nog niet op de kaart staan hun initiatieven toevoegen.

Projecten

Diverse deelprojecten van Democratie in Actie gaan tijdens de Dag van de Lokale Democratie van start, bijvoorbeeld:

  • Quick Scan Lokale Democratie: samen met een aantal pilotgemeenten ontwikkelt Democratie in Actie dit hulpmiddel waarmee gemeenten in kaart kunnen brengen hoe het staat het met hun lokale democratie en hoe het nog beter kan.
  • Organisatieontwikkeling en overheidsparticipatie: hoe leer je als gemeentelijke organisatie om gaan met de veranderende verhouding tussen gemeente en gemeenschap?
  • Raad in Beraad: gemeenteraadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel. Om raadsleden daarin te ondersteunen en hun positie te verstevigen worden lokaal en regionaal workshops Raad in Beraad aangeboden.