Samenwerken met bewonersinitiatieven: werklabs ambtenaren

Veel gemeenten zoeken naar nieuwe manieren om ruimte te geven aan bewonersinitiatieven. In het werklab 'Samenwerken met bewonersinitiatieven'van LSA Bewoners leren gemeenteambtenaren hoe zij (nog beter) kunnen samenwerken met bewonersinitiatieven.

In deze training komen vragen aan de orde zoals:

  • Hoe creëert u vertrouwen en werkt u samen met partijen met uiteenlopende belangen?
  • Wat is het verschil tussen participatie, initiatief en het Right to Challenge?
  • Hoe werkt u samen met collega’s van andere beleidsterreinen als een initiatief raakt aan meer dan één beleidsterrein?
  • Wat  heeft u nodig vanuit de organisatie?

Samen met bewonersinitiatieven

Er wordt niet óver maar mét actieve bewoners gepraat. Op verschillende momenten worden bewonersinitiatieven uit uw eigen gemeente betrokken, in overleg wordt bepaald welke bewonersinitiatieven dat zijn. 

Meer informatie

Wilt u een werklab op maat organiseren? Mail dan naar Marieke Koot, via marieke@lsabewoners.nl. Er is plek voor 10 tot 15 deelnemers. Kijk voor meer informatie op de site van LSA Bewoners: