Ronde Tafel Tweede Kamer over Right to Challenge: terugblik

Moet het uitdaagrecht (Right to Challenge) beter verankerd worden in wetgeving? Over die vraag discussieerden onlangs Tweede Kamerleden met wetenschappers, initiatiefnemers, vertegenwoordigers van gemeenten en experts.

In aanloop naar het Rondetafelgesprek (op 3 april) liet de VNG via een position paper weten dat gemeenten de beweging steunen om bewonersinitiatieven meer zeggenschap te geven over de eigen leefomgeving, maar dat een wettelijke regeling over de Right to Challenge geen oplossing biedt.

UItnodigend bestuur nodig

De wetenschappers en gemeentelijke vertegenwoordigers waren het wel met elkaar eens. Om inwoners meer ruimte te geven om publieke taken over te nemen is vooral een uitnodigend bestuur nodig. De insprekers namens de gemeenten vroegen om hulp bij het vinden van ruimte binnen vaak ingewikkelde regels.

Kijk serieus naar voorstellen

De initiatiefnemers waren niet eensluidend of een wettelijke regeling hen zou kunnen helpen. Velen riepen de gemeenten vooral op om serieus naar voorstellen te kijken en niet vanuit regels en onmogelijkheden te denken, maar vanuit ruimte, vertrouwen en kansen.

Leg het vast als recht

De experts lieten weten het wel verstandig te vinden om de mogelijkheid voor het overdragen van zeggenschap vast te leggen als recht.

Meer informatie

Hieronder een uitgebreider verslag van de hoorzitting (op Lokale-democratie.nl) en het aan de Kamer verzonden position paper van de VNG.

Zie ook