Overheid van nu inspireert

Wie bezig is met interbestuurlijke samenwerking en daarbij wat inspiratie kan gebruiken kan vanaf vandaag terecht op de website www.overheidvannu.nl voor voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen bestuurslagen.

De site is gelanceerd ter gelegenheid van het eenjarige bestaan van het Interbestuurlijk Programma (IBP) op 14 februari 2019. In dat programma spraken Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen af om op negen grote maatschappelijke opgaven samen te gaan werken in een sfeer van gelijkwaardigheid en wederzijdse afhankelijkheid.

Praktijk

De website Overheidvannu.nl ondersteunt die samenwerking met praktijkvoorbeelden. Zo werken vier hoogheemraadschappen, twee provincies en drie gemeenten samen aan het voorkomen van verdere bodemdaling in het Groene Hart - typisch een vraagstuk dat geen overheidslaag alleen kan oplossen.

Vuist maken

En de provincies Friesland en Zeeland gaan elkaar helpen met de uitdagingen waar zij als kustprovincies met een groot buitengebied beide mee te maken hebben. Dijkgraaf Paul van Erkelens vertelt op Overheidvannu.nl: 'Door samen te werken, kunnen wij een vuist maken, ondersteund door BZK.'

Hij geeft het voorbeeld van de energietransitie. 'Friesland en Zeeland hebben ruimte, dus je ziet hier al een ratjetoe aan zonneweides en windmolenparken ontstaan. Er wordt gevraagd of er zonnepanelen op onze dijken mogen, maar wie gaat daar eigenlijk over? En het landschap is kwetsbaar. Daar moet een sterke overheid met visie een grote rol spelen.’

Meer informatie