Kom naar de Summer Schools over digitalisering en democratie

Digitalisering biedt kansen voor het versterken van de lokale democratie, en ook beperkingen. Digitalisering is het thema van de Summer Schools van het programma Lokale Democratie.

De Summer Schools zijn bedoeld voor raadsleden, bestuurders, griffiers, ambtenaren, inwoners en journalisten.

Drie thema's

Digitaal bruggen slaan (21 juni, Amsterdam)

Digitalisering biedt kansen voor nieuwe vormen van democratische besluitvorming. Online meebeslissen over de inrichting van een park of het digitaal verdelen van een deel van de gemeentebegroting tussen verschillende dorpsinitiatieven. Wat zijn de lessen van bestaande experimenten? Hoe sluiten representatieve en participatieve democratie op elkaar aan?

Waarheid, invloed en mediawijsheid (5 juli, locatie volgt)

Waarheidsvinding, beeldvorming en oordeelsvorming over politiek gaat steeds vaker online. De keerzijde is desinformatie, polarisatie en online bedreiging. Hoe kunnen het lokaal bestuur en de media daarmee omgaan?

Informatie is macht (19 juli, locatie volgt)

Wie is de eigenaar van informatie in de lokale democratie? Een fundamentele vraag, want toegankelijkheid en eigenaarschap van informatie gaat over macht. Digitalisering geeft meer openbaarheid, maar ook mogelijkheden om grootschalig informatie te verzamelen over burgers. Hoe hou je dit in de greep?

Kennisnetwerk

Omdat de digitalisering steeds sneller gaat, hebben het ministerie van BZK, de VNG en beroeps- en belangenverenigingen een kennisnetwerk opgezet om kansen en belemmeringen van digitalisering in kaart te brengen. Meedoen kan door aan te melden voor de Summerschools.

Meer informatie