Democratie in Actie: naar versterking lokale democratie

Aardgasvrije wijken, een bouwproject starten met de Omgevingswet, betere zorg: mensen willen daarover meepraten, maar ook aan meedoen. Minister Ollongren (BZK) presenteerde daarom vanmiddag maatregelen om de lokale democratie te versterken: 'Lokale opgaven vragen om versterkte lokale democratie'.

De minister noemt in de brief aan de Tweede Kamer een groot aantal initiatieven om de lokale democratie en het lokale bestuur te versterken. De VNG is daar verheugd over, we gaan graag met de minister in gesprek om deze initiatieven met gemeenten, gemeentelijke spelers en de beroeps- en belangenverenigingen van burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers uit te werken en te concretiseren. Een sterke lokale democratie is een gedeelde ambitie van de VNG en minister Ollongren.

Democratie in Actie

Een belangrijk onderdeel van de plannen is het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie. Het programma heeft tot doel de vernieuwing te versnellen en de werking van de lokale democratie te versterken gekoppeld aan inhoudelijke onderwerpen. Het kabinet stelt € 11 miljoen beschikbaar voor het programma.

Actielijnen

De Kamerbrief onderscheidt de volgende actielijnen, die richtinggevend zijn voor de nadere uitwerking van het programma:

 • investeren in een krachtige, verbindende gemeenteraad
 • zorgen voor en ondersteuning van politieke ambtsdragers
 • innoveren en experimenteren in het betrekken van inwoners
 • versterken door een opgave- en gebiedsgerichte inzet
 • investeren in lokaal democratisch burgerschap en transparante democratie
 • opschalen en uitbreiden 

Plannen verdiepen en concretiseren

Minister Ollongren wil het komende half jaar de plannen voor Democratie in Actie samen met partners verder verdiepen en concretiseren. 'Daarbij bestaat ruimte voor een aanscherping en verdieping van de plannen, bijvoorbeeld op basis van de ambities van de nieuwe gemeentebesturen.' De plannen worden gepresenteerd op de Dag van de Lokale Democratie, 16 november 2018.

Veel initiatieven

Zoals gezegd, noemt de minister een groot aantal initiatieven. Hieronder een greep hieruit:

 • Het trainings- en opleidingsaanbod voor raadsleden en voor politieke ambtsdragers krijgt een impuls en wordt verder doorontwikkeld.
 • Er komt een netwerk voor de ondersteuning van lokale politieke partijen.
 • Verdubbeling van het aantal gemeenten dat met het Right to Challenge werkt.
 • Het stimuleren van digitale participatievormen.
 • Aandacht voor het versterken van lokale democratie en bestuur bij de invoering van de Omgevingswet en de proeftuin Aardgasvrije wijken.
 • Versterken van de regionale en lokale media.
 • Evaluatie van experimenten, pilots, proeftuinen, en het breed delen van kennis en ervaringen.
 • Er komt een helpdeskfunctie voor decentrale overheden waar zij terecht kunnen met vragen over democratische en bestuurlijke innovatie.

Meer informatie