Belangrijke eerste stap naar hogere raadsledenvergoeding

Net als de VNG ziet ook het kabinet het belang in van een hogere vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten. Het kabinet draagt hier dit jaar € 10 miljoen aan bij. Dit maakte minister Ollongren (BZK) vandaag bekend tijdens het VNG Jaarcongres in Maastricht.

Ollongren: 'Ik wil samen met u kijken hoe we dit na 2018 verder oppakken'. In het Overleg Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers (ORDPA) gaan we met het ministerie van BZK in gesprek over een structurele oplossing. 

Adequate financiële ondersteuning

VNG-voorzitter Jan van Zanen (burgemeester van Utrecht) : 'We vragen dit kabinet zijn rol te blijven pakken en te zorgen voor adequate structurele financiële ondersteuning. Zo zorgen we er samen voor dat raadsleden genoeg tijd kunnen vrijmaken om hun raadswerk zo goed mogelijk uit te (blijven) voeren. Dat is goed voor het raadslid, de raad en de democratie.'

Toenemende werkdruk

Al sinds enige tijd pleit de VNG samen met de Vereniging voor Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor een hogere vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten (met minder dan 40.000 inwoners). Dat is hard nodig omdat de werkdruk significant toeneemt.

Redelijke vergoeding

Een vitale lokale democratie vraagt om veel contact tussen bestuurders en inwoners. Daarmee verplaatst het werk van een raadslid zich van uitsluitend het gemeentehuis en de avonduren, naar de wijk, het dorpshuis of het gezondheidscentrum, op alle uren van de dag. Met een redelijke vergoeding kunnen raadsleden bijvoorbeeld extra verlof kopen en/of ondersteuning regelen.

Structurele oplossing

Het kabinet erkent in het regeerakkoord het belang van verbetering van de ondersteuning van raadsleden. De VNG ondersteunt raadsleden inhoudelijk bij het verder ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden om het raadswerk zo goed mogelijk te doen, onafhankelijk van de politieke kleur. Het is een goed begin dat het kabinet de claim van minister Ollongren voor het begrotingsjaar 2018 honoreert, het besluit draagt bij aan een gedegen start van (nieuwe)  raadsleden.

Meer informatie