Inventarisatie opleidingsvereisten voor raadsleden

Wat moet je als (nieuw) raadslid weten en kunnen? Hoe geven raadsleden invulling aan de eigen rol en welke ontwikkelbehoeften brengt dit met zich mee? Welke cursussen en trainingen passen daarbij?

Het Basisopleidingsprogramma formuleert de belangrijkste need-to-know’s en kernkwaliteiten voor (nieuwe) raadsleden. Daarnaast werd het bestaande aanbod geïnventariseerd en aangevuld met nog te ontwikkelen trainingen en cursussen. Het programma biedt een kader waarbinnen opleidingen worden aangeboden.

Input raadsleden en anderen

Het Centre for Professional Learning van de Universiteit Leiden maakte de inventarisatie in opdracht van Raadslid.nu, de Vereniging van Griffiers, de VNG en het ministerie van BZK. Het Centre for Professional Learning voerde gesprekken met raadsleden, griffiers, politieke partijen, inhoudelijke experts en burgemeesters. Een survey werd uitgezet die door 653 raadsleden is beantwoord. De input en de daar uit voortkomende inzichten zijn meegenomen bij de ontwikkeling van programma.

Meer informatie

Het document werd gepresenteerd tijdens het Landelijke raadsledencongres op 20 januari.

NB: het basisprogramma geeft geen links naar concrete opleidingen, daarvoor kunt u terecht op deze website:

In de leeromgeving vindt u een gevarieerd aanbod aan opleidingen en trainingen voor u als raadslid: e-learningmodules, kennisclips, animaties, handreikingen en andere leeroplossingen die u helpen om beter te presteren.