Leeratelier: Aan de slag met Right to Challenge in Brabant

maandag 28 januari 2019

Hoe kun je als gemeente en als bewonersinitiatief praktisch aan de slag met Right to Challenge? In samenwerking met de VNG en het ministerie van BZK organiseert het landelijk netwerk Right to Challenge dit Leeratelier Right to Challenge.

U werkt, in drie dagdelen,  samen met andere gemeenten en maatschappelijk initiatiefnemers aan de invulling van dit recht op lokaal niveau. Aan de orde komen onder andere:

  • Wat is Right to Challenge (R2C) en hoe geef je dit vorm in jouw gemeente?
  • Ervaringen delen over R2C trajecten in Nederland
  • Hoe neem je de bewoners en de gemeentelijke organisatie mee?
  • Wat betekent R2C voor bijvoorbeeld aanbestedingen, aansprakelijkheid en financiële verantwoordelijkheid?

Locatie en tijd

Oss
28 januari (middag), 11 februari 2019 (ochtend en middag)

Doelgroep

Ambtenaren, bestuurders, maar ook maatschappelijke initiatiefnemers. 

Kosten

Geen.

Aanmelden en meer informatie

Organisator: 
Landelijk netwerk Right to Challenge, VNG, ministerie van BZK