Agenda over Versterking lokale democratie

24 mei

De gemeenteraadsverkiezingen zijn ruim een jaar achter de rug en alle raadsleden zijn ingewerkt. Tijd om vooruit te kijken. Op de Dag voor de Raad 2019 van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden staat de rol van de raad als bestuursorgaan centraal. 

25 mei

Energietranisatie, de Omgevingswet, jeugdzorg, gemeentefinanciën, de Monitor Sociaal Domein, burgerparticipatie, informatievoorziening, grondzaken en 'de raad als bestuursorgaan': dat zijn de onderwerpen van de workshops van deze tweede Raad op Zaterdag van dit jaar.

30 aug

Op het Democratiefestival vieren en ervaren we de democratie. Dat we in een land leven waar iedereen zijn of haar mening mag geven, waar verschillen mogen zijn en waar we samen de keuzes maken, hoe moeilijk dat soms ook is.

31 aug

Op het Democratiefestival vieren en ervaren we de democratie. Dat we in een land leven waar iedereen zijn of haar mening mag geven, waar verschillen mogen zijn en waar we samen de keuzes maken, hoe moeilijk dat soms ook is.