Verslag startdag IBP (8b)

Opgave 8: Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving

  • Thema 8b: I-samenleving 

Op de startdag van het Interbestuurlijk Programma op 5 april kwamen gemeenteambtenaren en VNG-medewerkers samen in Den Bosch.

Centraal stond de vraag: wat doen gemeenten al op de opgaven en wat is nodig om effectiever en sneller resultaat te behalen?


Uitwerking maatschappelijke opgave

De informatiesamenleving biedt veel kansen voor samenleving en openbaar bestuur. Digitalisering biedt mogelijkheden om de mens, de woning, de wijk of het bedrijf centraal te zetten bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Een excellente uitvoering van kerntaken, actieve openbaarmaking van informatie en systematisch op orde brengen van de informatiehuishouding. Maar het roept ook vragen op over de kernwaarden die de samenleving wil hanteren en de rol die de overheid daarin speelt (bijvoorbeeld het aspect van privacy). Dit gebeurt aan de hand van twee invalshoeken:

  1. Ontwikkeling iOverheid op zichzelf
  2. Challenge informatiesamenleving op andere opgaven

Aan de slag!

In de komende periode gaat het kernteam verder aan de slag met het uitwerken van deze opgave. Dit gebeurt door georganiseerd ‘denken’ (experts), ‘doen’ (proeftuinen) en het ‘debat’ aan (maatschappelijk, politiek-bestuurlijk).