Verslag startdag IBP (5.2)

Opgave 5: Merkbaar beter in het sociaal domein

  • Thema 2: Kinderen die binnen verschillende vormen van jeugdzorg en -hulp tussen wal en schip vallen.

Op de startdag van het Interbestuurlijk Programma op 5 april kwamen gemeenteambtenaren en VNG-medewerkers samen in Den Bosch.

Centraal stond de vraag: wat doen gemeenten al op de opgaven en wat is nodig om effectiever en sneller resultaat te behalen?


Uitwerking maatschappelijke opgave

Sommige jongeren en gezinnen krijgen nog niet de hulp die we in Nederland als norm houden. Om deze hulp te verbeteren zijn gemeente/VNG, het Rijk en andere betrokken partijen gestart met een gezamenlijk programma Zorg voor Jeugd. Dit programma bevat een zestal actielijnen:

  • Actielijn 1: Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen
  • Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
  • Actielijn 3: Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen
  • Actielijn 4: Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden
  • Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
  • Actielijn 6: Investeren in vakmanschap

Tijdens de startdag op donderdag 5 april is besproken dat het belangrijk is om een goed beeld te krijgen van de oorzaken en van de trends. Blijft het aantal kinderen in jeugdhulp gelijk en lukt het niet om de bezuiniging op te vangen? Of gaat het om het keren van een stijgende trend van het gebruik van jeugdhulp?

Aan de slag!

De VNG gaat samen met de G4, G40, NDSD, P10 en kleinere gemeenten deze opgave verder uitwerken (via bestaande netwerken en strategisch afstemmingsoverleg).