Verslag startdag IBP (1)

Opgave 1: Samen aan de slag voor het klimaat

Op de startdag van het Interbestuurlijk Programma op 5 april kwamen gemeenteambtenaren en VNG-medewerkers samen in Den Bosch.

Centraal stond de vraag: wat doen gemeenten al op de opgaven en wat is nodig om effectiever en sneller resultaat te behalen?


Uitwerking maatschappelijke opgave

De opgave ‘klimaat bestaat uit drie onderdelen:

  • Energietransitie
  • Klimaatadaptie
  • Circulaire economie

Op deze drie deelonderwerpen gebeurt al heel veel: er worden afzonderlijke akkoorden gesloten om aan de opgaven te werken. Het belangrijkste is daarom om in het kader van het IBP te zoeken de dwarsverbanden tussen deze drie opgaven. Daarnaast zijn er een aantal concrete zaken die en bijdrage kunnen leveren:

  • Op het gebied van wetten en regelgeving. Bijvoorbeeld: laat energie deel uitmaken van de omgevingswet en laat het fiscaal stelsel aansluiten bij energie regelgeving.
  • Op het gebied van rollen: Bijvoorbeeld de rol van de netbeheerder, die is nu vooral kostengedreven.

Aan de slag!

Concreet zou het goed zijn als er per college één iemand de portefeuille klimaat heeft, zodat deze persoon grensoverschrijdend werkt en de dwarsverbanden kan constateren. Deze opgave moet echt in de regio worden uitgewerkt.