Overeenstemming over kosten nationaal referendum 6 april

Het nationaal referendum van 6 april over het EU-associatieverdrag met Oekaïne wordt georganiseerd door gemeenten. Het ministerie van BZK en de VNG zijn het eens geworden over de vergoeding van de kosten. Het Rijk stelt € 30 miljoen beschikbaar. 

Dit is € 10 miljoen meer dan eerder door het kabinet was toegezegd.

Onderzoek

Een onafhankelijke commissie gaat nog onderzoek doen naar de kosten van de organisatie van een referendum. Uitgangspunt daarbij is dat een referendum sober maar zorgvuldig wordt georganiseerd. De resultaten van het onderzoek vormen de basis voor gesprekken van de VNG met het Rijk over de vergoeding van referenda in de toekomst.

Meer informatie

Hieronder de brief die minister Plasterk (BZK) de Tweede Kamer stuurde over de kosten verbonden aan de voorbereiding en uitvoering van het referendum op 6 april 2016.

Zie ook