Knelpunt kiezersregister waterschapsverkiezingen

vrijdag 28 februari 2014

Geachte heer Buitendijk,

De organisatie en uitvoering van de waterschapsverkiezingen zijn ondergebracht in de Kieswet. Deze wetswijziging is recent gepubliceerd in het staatsblad. Het traject om het kiesbesluit en het waterbesluit te wijzigen in verband met de waterschapsverkiezingen is in gang gezet.  In dit kader maken wij ons zorgen over een onderdeel uit dit concept besluit.