Adviesaanvraag wijziging van de Wet financiering politieke partijen

dinsdag 15 april 2014

Geachte heer Plasterk,

De VNG heeft een adviesvraag over het concept wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp), houdende maatregelen ter vergroting van de financiële transparantie bij lokale partijen ontvangen. Hierbij zenden wij u ons advies op het wetsvoorstel.