Elektronisch inleveren van kandidatenlijsten

Fase: 
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel: 
Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het of daarmee samenhangende bescheiden
Kamerstuknummer: 
34258

Inhoud
Beoogd wordt met dit wetsvoorstel officiële documenten en verklaringen in het kader van de Kieswet via digitale identiteit te kunnen opmaken.

Beoogde datum inwerkingtreding
Treedt in werking op een bij KB te bepalen tijdstip.