Wetgevingskalender

Uitsluitingsgronden kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35144

Openbaarmaking van de processen-verbaal stembureaus

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35011
Inwerkingtreding: 
1 januari 2019

Vereenvoudiging stemmen buitenland

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
35012
Inwerkingtreding: 
22 februari 2019

Raadplegend referendum EU-lidmaatschap

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
34423

Elektronisch inleveren van kandidatenlijsten

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
34258